DEŇ STROMOV 2019

DEŇ STROMOV 2019

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť!

 

Prijmite naše pozvanie na konferenciu DEŇ STROMOV 2019, ktorú organizuje ISA Slovensko a ktorá sa bude konať dňa 20.02.2019 v priestoroch SÚZA – Centrum účelových zariadení na Drotárskej ceste 46 v Bratislave. Naše pozvanie prijali odborníci zo Slovenska ale aj zahraničia, preto sa môžete tešiť na naozaj  pestrý a bohatý odborný program a diskusiu.

Taktiež Vás pozývame na kazdoročné pracovné stretnutie – Valné zhromaždenie ISA Slovensko, ktoré sa bude konať v nasledujúci deň po konferencii t. j. 21.02.2019, rovnako v priestoroch SÚZA na Drotárskej ceste 46 v Bratislave.

Tešíme sa na Vás a prajeme všetko dobré!

PROGRAM:

8.30 – 9.00 Registrácia

9.00 – 9.20 Otvorenie konferencie, Ing. Zuzana Hudekova, PhD

Ing. Zuzana Hudekova, PhD, „Stromy ako súčasť zelenej infraštruktúry-

predstavenie projektu PERFECT“, ISA Slovensko

9.20 – 9.40 Stromy v meste, Mgr. Andrej Kovarik, splnomocnenec primátora hl.

mesta SR Bratislavy pre zeleň a životné prostredie

9.40 – 10.05 Management imela, Bc. Valentino Cristini, arborista spol. Safe Trees

10.05 – 10.30 Projekt VETcert – kvalitná starostlivosť o senescentné stromy,

  Ing. Barbora Vojáčková, arborista, konzultant spol. Safe Trees

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 11.30 Arboristické štandarty, prof. Ing. Viera Paganová, PhD., profesorka,

vedúca pracoviska FZKI, SPÚ Nitra

11.30 – 12.00 Praktické skúsenosti so starostlivosťou o chránené stromy,

Ing. Tomáš Šarapatka, arborista

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 14.30 Verejná zeleň vo Viedni, Ing. Peter Riedel, magistrát mesta Viedeň,

Baumkonvention Linz

14.30 – 14.45 Prestávka

15.00 – 16.30 Starostlivosť o senescentné stromy (Veteran trees management)

Luke Fay, Managing Director of Treework Environmental Practice,

Bristol, Anglicko