SLOVENSKO

Trees are good

∗ O občianskom združení ISA Slovensko ∗

ISA Slovensko bola založená v roku 2004.

Ciele združenia, jeho poslanie a činnosť

ISA Slovensko je profesijným i záujmovým združením ľudí zaujímajúcich sa o strom v najširšom slova zmysle. Našou prvoradou úlohou je vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov, výmena skúseností, podpora legislatívnych a normatívnych dokumentov v prospech zelene, mestskej zelene zvlášť, stromov obzvlášť. Člen ISA Slovensko je informovaný o všetkých relevantných akciách na Slovensku i v zahraničí, má možnosť vzdelávať sa pod záštitou medzinárodnej organizácie pôsobiacej od roku 1924.

Od roku 2009 je ISA Slovensko členom 

 

EAC – European Arboricultural Council. 

EAC je fórum, na ktorom sa stretávajú delegáti z rôznych arboristických organizácií z celej Európy. Úlohou EAC je zvyšovanie povedomia o arboristike a na základe vzdelávania, výskumu a zlepšovania pracovných postupov prispievať ku zdravším a dlhšie žijúcim stromom v našich mestách, parkoch a záhradách.Začiatkom roku 2005 podpísala ISA Slovensko memorandum o porozumení s materskou organizáciou ISA, čím sa stala jej asociovanou organizáciou. 

EAC

je garantom celoeurópskeho arboristického

certifikačného programu. 

 Stromy sú nástroje 
 nekonečného úsilia zeme
osloviť nebesia.”
Rabíndranáth Thákur
( bengálsky mudrc 1861 – 1941 )

∗ ISA Slovensko sadí a ošetruje ∗

ISA sponzorsky sadí minimálne jeden veľký strom za rok, v niektorom z historických parkov alebo záhrad na Slovensku.

Akcia prebieha v spolupráci s Národný Trust n.o. počas „Víkendu historických parkov a záhrad“. Akreditovaní, alebo certifikovaní členovia ISA Slovensko sponzorsky ošetrujú vybrané stromy nominované do ankety „Strom roka“. Akcie prebiehajú v spolupráci s Nadáciou Ekopolis.

∗ Správna rada ISA Slovensko ∗

 Tomáš Fraňo

Tomáš Fraňo

Predseda

Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

Podpredsedníčka

Ing. Martin Kolník

Ing. Martin Kolník

Člen správnej rady

Michal Zelenák

Michal Zelenák

Člen správnej rady