Sadenie stromu v Sade Janka Kráľa 2012

     

Sadenie stromu v Brodzanoch 06/2013

     

Sadenie stromu v Európskom parku v Púchove 06/2014

     

Sadenie stromu v kúpeloch v Bardejove 6/2015

     

Vysadba dubu v Nitrianskom mestskom parku, 11/2016