O ČLENSTVE

Trees are good

∗ O občianskom združení ISA Slovensko ∗

Členom ISA Slovensko

sa môže stať každý, kto má o členstvo záujem.

Môžete sa tak zapojiť do komunity ľudí, ktorým záleží na stromoch a chápu ich význam pre ľudstvo. Ako člen ISA budete informovaný o novinkách a dianí v oblasti arboristiky, o riešených problémoch pri ochrane drevín i o novinkách v oblasti legislatívy. Budete informovaní o akciach ISA Slovensko, zároveň o odborných podujatiach iných usporiadavateľov – partnerov ISA, na Slovensku, v Čechách i v iných európskych krajinách : semináre, workshopy, konferencie, výstavy, odborné prezentačné  zájazdy a exkurzie…

Školitelia a prednášajúci sú domáci i zahraniční odborníci. Ako člen ISA budete mať zvýhodnené poplatky na semináre, školenia a publikácie organizácie ISA Slovensko. Zároveň budete mať možnosť aktívne sa zapojiť do niektorej z pracovných skupín, ktoré sú pod ISA na Slovensku činné. Na medzinárodnej úrovni si budete môcť s kolegami vymieňať skúsenosti a poznatky. Budete v centre diania v prospech stromov a zelene na Slovensku.

 

 Staňte sa aj Vy súčasťou tejto veľkej rodiny profesionálnych arboristov a priateľov stromov.

ISA Slovensko

ponúka 3 typy členstva

Členstvo pre súkromné osoby

Členom sa môžu stať aj súkromné osoby; všetci, ktorých sa stromy akýmkoľvek spôsobom dotýkajú. Pracovníci miestnych úradov, zamestnanci organizácii zameraných na ochranu prírody a krajiny, správcovia zelene, pamiatkári, učitelia, profesori, aktivisti, nadšenci.

 

Ročné členské

17

Firemné členstvo

Pre živnostníkov a právnické osoby, pre profesionálov, ktorí sa venujú alebo chcú venovať ošetrovaniu stromov, prípadne ich profesie s ošetrovaním stromov úzko súvisia. Na našej stránke je uvedený vždy aktuálny  zoznam členov. Profesionálni členovia majú uvedený na seba kompletný kontakt, vrátane certifikátov. Zoznam profesionálnych členov je rozdelený podľa krajov, čo umožňuje zákazníkovi jednoducho nájsť firmu zo svojho okolia.

Ročné členské

 67 

Členstvo pre študentov, 

seniorov a hendikepovaných

spoluobčanov

Pre tieto skupiny záujemcov o členstvo

v ISA Slovensko je

Ročné členské

10 €

Záujemca sa stáva členom po vyplnení a zaslaní prihlášky a po uhradení členského príspevku. Prihlášku prosím posielať iba elektronickou poštou.

Strom je členmi združenia vnímaný ako živý organizmus.

Členovia združenia sa zaväzujú k etickému a prírode blízkemu správaniu sa k stromom.