SLOVENSKO

Trees are good

∗ O občianskom združení ISA Slovensko ∗

ISA Slovensko bola založená v roku 2004.

Ciele združenia, jeho poslanie a činnosť

ISA Slovensko je profesijným i záujmovým združením ľudí zaujímajúcich sa o strom v najširšom slova zmysle. Našou prvoradou úlohou je vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov, výmena skúseností, podpora legislatívnych a normatívnych dokumentov v prospech zelene, mestskej zelene zvlášť, stromov obzvlášť. Člen ISA Slovensko je informovaný o všetkých relevantných akciách na Slovensku i v zahraničí, má možnosť vzdelávať sa pod záštitou medzinárodnej organizácie pôsobiacej od roku 1924.

Od roku 2009 je ISA Slovensko členom 

 

EAC – European Arboricultural Council. 

EAC je fórum, na ktorom sa stretávajú delegáti z rôznych arboristických organizácií z celej Európy. Úlohou EAC je zvyšovanie povedomia o arboristike a na základe vzdelávania, výskumu a zlepšovania pracovných postupov prispievať ku zdravším a dlhšie žijúcim stromom v našich mestách, parkoch a záhradách.Začiatkom roku 2005 podpísala ISA Slovensko memorandum o porozumení s materskou organizáciou ISA, čím sa stala jej asociovanou organizáciou. 

EAC

je garantom celoeurópskeho arboristického

certifikačného programu. 

 Stromy sú nástroje 
 nekonečného úsilia zeme
osloviť nebesia.”
Rabíndranáth Thákur
( bengálsky mudrc 1861 – 1941 )

∗ ISA Slovensko sadí a ošetruje ∗

ISA sponzorsky sadí minimálne jeden veľký strom za rok, v niektorom z historických parkov alebo záhrad na Slovensku.

Akcia prebieha v spolupráci s Národný Trust n.o. počas „Víkendu historických parkov a záhrad“. Akreditovaní, alebo certifikovaní členovia ISA Slovensko sponzorsky ošetrujú vybrané stromy nominované do ankety „Strom roka“. Akcie prebiehajú v spolupráci s Nadáciou Ekopolis.

∗ Správna rada ISA Slovensko ∗

 Tomáš Fraňo

Tomáš Fraňo

Predseda

Ing. Martin Kolník

Ing. Martin Kolník

Podpredseda

Michal Zelenák

Michal Zelenák

Člen správnej rady

RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková

RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková

Členka správnej rady