International Society of Arboriculture

Trees are good

∗ O ISA International Society of Arboriculture ∗

  Tradícia profesionalizmu

International Society of Arboriculture (ISA) slúži arboristike ako vedecká a vzdelávacia organizácia už viac ako 90 rokov.

História ISA

História ISA siaha do roku 1924, kedy sa v Connecticut na Tree Protection Examining Board po prvý krát stretlo 40 ľudí,  angažovaných v niektorom z profesionálnych segmentov práce so stromami.

The National Shade Tree Conference bola založená krátko po tom ako v roku 1936 stúpol počet jej členov na 147.

Vďaka rozširovaniu členskej základne za hranice US sa organizácia v roku 1968 premenovala na International Shade Tree Conference.

Aby organizácia presnejšie vystihovala svoje medzinárodné pole pôsobnosti, bola v roku 1976 definitívne premenovaná na International Society of Arboriculture / ISA /.

Viac o historii ISA v angličtine.

Súčastnosť

V súčastnosti ISA pokračuje ako dynamické médium, cez ktoré si arboristi z celého sveta vymieňajú svoje skúsenosti a vedomosti.

ISA spolupracuje v mnohých oblastiach s inými zelenými organizáciami pre lepšie pochopenie stromov a starostlivosti o ne a to vďaka výskumu a vzdelávaniu profesionálov. Rovnako ale pracuje na celosvetovom informovaní koncových zákazníkov o význame stromov a kvalitatívnych požiadavkách profesionálnej starostlivosti o stromy.

Poslanie

International Society of Arboriculture (ISA) výskumom, technológiami a vzdelávaním podporuje profesionálnu arboristickú prax a pomáha celosvetovo zvyšovať povedomie o význame stromov. Dnes má ISA viac ako 24.000 členov po celom svete.

Oficialna stranka

“ Kto sadí stromy, miluje nielen seba,
ale aj druhých.
Thomas Fuller
( anglický kňaz a historik 1608 – 1661)