O ARBORISTIKE

Trees are good

∗ Čo je arboristika ∗

Arboristika je praktická dendrológia.

Arboristika je komplexná starostlivosť o dreviny rastúce najmä v urbanizovanom prostredí.

Arboristika má za cieľ udržiavať stromy v sídlach prevádzkovo bezpečné, čiže bezpečné pre svoje okolie.

Arboristika hľadá harmóniu v spolunažívaní ľudí so stromami a rieši ich konflikty.

∗ Kto je arborista, prečo si nájsť arboristu ∗

Arborista je odborník, ktorý dokáže identifikovať problém týkajúci sa drevín (najmä, ale nie len) v urbanizovanom prostredí. Vie navrhnúť také opatrenia, ktoré daný problém dlhodobo riešia.

Stromolezec je človek, ktorý pomocou špeciálnej lanovej techniky dokáže bezpečne pracovať na ľubovoľnom mieste v korune stromu.

Arborista a stromolezec v jednej osobe je ideálna kombinácia pre každý strom, ktorý vyžaduje ošetrenie. Takíto odborníci vlastnia napríklad arboristický certifikát EAC European Treeworker. 

Dobrý arborista ale nemusí byť automaticky stromolezec. Môže mať v svojom tíme menej kvalifikovaných ľudí ako je on sám, ale o to šikovnejších stromolezcov, prípadne plošinárov.

Dobrý arborista môže byť napríklad aj pracovník samosprávy, na oddelení životného prostredia.

(to si veľmi prajeme, aby takých ľudí bolo čo najviac)

 

∗ Kto je certifikovaný arborista ∗

Certifikovaný arborista je človek, ktorý dosiahol určitú úroveň vedomostí a praktických zručností v arboristike a úspešne zložil niektorú z relevantných skúšok.

Certifikovaní arboristi musia pokračovať vo svojom vzdelaní, aby si udržali svoju certifikáciu. V priebehu daného recertifikačného obdobia musia absolvovať istý počet odborných vzdelávacích hodín, ktoré pri recertifikácií musia zdokladovať.

Profesionálna starostlivosť o stromy zaznamenala v posledných rokoch rýchly rast a existuje množstvo poznatkov, ktoré je potrebné vykonávať na najvyššej úrovni.

Certifikát pomáha zákazníkovi identifikovať  kvalifikovaných odborníkov v oblasti starostlivosti o stromy.

Stromy ľudí ku svojmu životu  nepotrebujú. Ľudia ku svojmu životu stromy potrebujú.