CERTIFIKÁCIA

Trees are good

∗ European Treeworker ( ETW ) – európsky arborista ∗

ISA Slovensko

ako partner EAC (European arboricultural council) a národné certifikačné centrum, ponúka odbornú certifikovanú kvalifikáciu „European Treeworker (ETW)“ – európsky arborista. Cieľom skúšky je preveriť vedomosti a zručnosti, ktoré uchádzači musia ovládať podľa osnov ETW. Pravidlá skúšky sú založené na rovnakých pravidlách v celej Európe. Uchádzači sú po úspešnom zložení certifikačnej skúšky oprávnení používať titul „Certiffied European Treeworker“ a ich dokladom o dosiahnutí odbornej spôsobilosti je vystavený certifikát a ID-karta. Platné doklady sú vzájomne uznávané všetkými členskými krajinami EÚ a vedú k medzinárodnej spolupráci a cezhraničnej kvalite.

Certifikácia ETW zaručuje, že daný stromolezec absolvoval skúšky, ktoré preverili jeho odborné znalosti, že je odborný pracovník s praxou, má kvalitné vzdelanie a vybavenie, a že sa v odbore naďalej priebežne vzdeláva.

Zoznam certifikovaných arboristov

 

∗ Skúška European Treeworker ( ETW ) – európsky arborista ∗

Skúška

Certifikačná skúška pozostáva z praktickej aj teoretickej časti. Skúška nie je určená pre začiatočníkov, ale pre profesionálov s praxou pracujúcich aktívne v odbore . Pozorne si prečítajte „Pravidlá certifikačnej skúšky“, kde sú zhrnuté všetky potrebné informácie o podmienkach a priebehu skúšky. V prípade, že nenájdete všetky potrebné informácie, neváhajte nás kontaktovať na

sekretariat@isa-arbor.sk .

Pravidlá ETW

Prihlasovanie

Zabezpečenie termínu skúšky závisí od počtu prihlásených záujemcov, ktorých zoznam priebežne evidujeme. Pokiaľ máte o skúšku záujem, vyplňte prosím prihlasovací formulár a o ďalších podrobnostiach Vás budeme automaticky informovať.

Prihlasovací formulár

(nezáväzný formulár o predbežnom záujme o skúšku)

Prihlásenie sa na skúšku je záväzné až po splnení podmienok zápisu na skúšku, vyplnení záväznej prihlášky, podpise obchodných podmienok a uhradení poplatku za skúšku v predpísanom termíne. Záväzná prihláška bude každému vopred prihlásenému uchádzačovi individuálne zaslaná mailom.

Aktuálne poplatky za skúšku pre rok 2019

Podmienky zápisu na skúšku

∗ Recertifikácia ∗

Certifikát „Európsky arborista“ má obmedzenú platnosť na dobu  troch rokov odo dňa jeho vydania. Organizácia EAC môže platnosť na ďalšie tri roky predĺžiť tzv. recertifikáciou len vtedy, ak certifikovaný európsky arborista splní podmienky recertifikácie.

 Podmienky recertifikácie

 

ISA Slovensko overí platnosť dokladov a doložených potvrdení uchádzača. Následne predĺži uchádzačovi certifikačnú listinu na obdobie ďalších troch rokov. Podklady k obnoveniu certifikátu ETW budú zaslané do kancelárie Európskej arboristickej rady (EAC) v Nemecku. Tam budú vyhotovené nové ID karty a certifikáty a poslané na Slovensko.

 Tlačivo pre recertifikáciu

 

 “Stromy, to sú z dreva básne o tom, ako treba žiť.“

Boris Filan
slovenský básnik, spisovateľ, textár