Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Košice 24.9.2019

sep 4, 2019 | Kurzy

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko A SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE KOŠICE Vás pozývajú na pracovný seminár

 

Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny

 

ktorý sa bude konať dňa 24.09. 2019 (utorok)
v priestoroch Správy mestskej zelene Košice

Rastislavova 79, Košice

 

Pracovný seminár je určený:
– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista           (pozemný pracovník)

 

Prednášajúci je členom ISA Slovensko:

Ing. Martin Kolník – arborista, súdny znalec v odbore ochrany prírody a krajiny, certifikovaný arborista ETW – European Tree Worker

 

Organizačné zabezpečenie:
Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – individuálne

 

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.
Poplatok za seminár je 40,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 35,- € za osobu

 

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra. Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 23.09.2019.

 

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

 

Program

08:30 – 09:00  

Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00

Doobedňajší blok prednášok
12:00 – 13:00

Obedná prestávka

13:00 – 14:00

Poobedňajší blok prednášok

Kontakt a info :

Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

0907 106 394