Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Košice 8.10.2020

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Košice 8.10.2020

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Košice 8.10.2020

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko A SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE KOŠICE Vás pozývajú na pracovný seminár

 

Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny

 

ktorý sa bude konať dňa 08.10. 2020 (štvrtok)
v priestoroch Správy mestskej zelene Košice

Rastislavova 79, Košice

 

Pracovný seminár je určený:
– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista           (pozemný pracovník)

 

Prednášajúci je členom ISA Slovensko:

Ing. Martin Kolník – arborista, súdny znalec v odbore ochrany prírody a krajiny, certifikovaný arborista ETW – European Tree Worker

 

Organizačné zabezpečenie:
Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – individuálne

 

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.
Poplatok za seminár je 50,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 45,- € za osobu

 

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra.

Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 07.10.2020.

 

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

V prípade, že budeme musieť pristúpiť k zrušeniu školenia, úhrada bude bezodkladne účastníkom vrátená.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19, sa budeme počas prípravy a priebehu školenia riadiť aktuálnymi hygienickými nariadeniami v rámci nariadených a odporúčaných preventívnych opatrení. V prípade celkového zhoršenia situácie a sprísnenia opatrení budeme operatívne o prípadných organizačných zmenách účastníkov informovať. 

 

Program

08:30 – 09:00  

Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00

Doobedňajší blok prednášok
12:00 – 13:00

Obedná prestávka

13:00 – 14:00

Poobedňajší blok prednášok

Kontakt a info :

Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

0907 106 394

 

 

 

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Košice 8.10.2020

“ Základný kurz rezu stromov “ Košice 01.10.2020

“ Základný kurz rezu stromov “ Košice 01.10.2020

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko a správa mestskej zelene Košice

Vás pozývajú na pracovný seminár

Základný kurz rezu stromov

 ktorý sa bude konať dňa 01.10. 2020 (štvrtok)

 v priestoroch  Správy mestskej zelene Košice, Rastislavova 79, Košice

 

Pracovný seminár je určený:

– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista (pozemný pracovník)

Pracovný seminár je zložený:

1. Z teoretickej prípravy – štvrtok 01.10. 2020 od 9.00 – 14.00 hod. v priestoroch  Správy mestskej zelene Košice

2. Z praktického cvičenia – štvrtok 01.10. 2020 od 14.00 – 16.00 hod. v okolí na plochách verejnej zelene mesta Košice

Prednášajúci je členom správnej rady ISA Slovensko:

Ing. Martin Kolník – arborista, súdny znalec v odbore ochrany prírody a krajiny, certifikovaný arborista ETW – European Tree Worker

Organizačné zabezpečenie:

Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu

/ teplé nápoje individuálne – bufet je v objekte budovy /

Obed – individuálne

 

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.
Poplatok za seminár je 50,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 45,- € za osobu

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra.

Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 30.09.2020.

 

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

V prípade, že budeme musieť pristúpiť k zrušeniu školenia, úhrada bude bezodkladne účastníkom vrátená.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19, sa budeme počas prípravy a priebehu školenia riadiť aktuálnymi hygienickými nariadeniami v rámci nariadených a odporúčaných preventívnych opatrení. V prípade celkového zhoršenia situácie a sprísnenia opatrení budeme operatívne o prípadných organizačných zmenách účastníkov informovať. 

Program

08:30 – 09:00  

Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00

Doobedňajší blok prednášok:
Úvod do problematiky
Historický vývoj rezu drevín
Anatomické aspekty rezu drevín
Biologické aspekty rezu drevín
Technika rezu
– lokalizácia a vedenie rezu
– (ne)ošetrenie rezných rán
– termín rezu
Technológia rezu – druhy rezov
– zakladacie (založenie, komparácia, výchova koruny)
– udržiavacie (zdravotný , bezpečnostný, redukčný,
….. iné rezy)
– asanácia (postupný výrub – rigging, …)
– najčastejšie chyby a omyly pri reze stromov
– druhové špecifiká rezu

12:00 – 13:00

Obedná prestávka

13:00 – 14:00

Bezpečnosť pri práci

Technické vybavenie

Rôzne techniky rezu

Praktické cvičenia v okolí

 

 

Kontakt a info :

 Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

 0907 106 394

 

 

 

 

 

 

 

Prvá certifikačná skúška – Slovenský certifikovaný arborista – pozemný pracovník 15. 10. 2020

Prvá certifikačná skúška – Slovenský certifikovaný arborista – pozemný pracovník 15. 10. 2020

Prvá certifikačná skúška – Slovenský certifikovaný arborista – pozemný pracovník 15. 10. 2020

 

Vážení členovia, 

radi Vás informujeme a pozývame Vás na prvú certifikačnú skúšku

SCA-PP

(Slovenský certifikovaný arborista – pozemný pracovník)

 

ktorú ISA Slovensko organizuje ako partner a nové certifikačné stredisko nositeľa programu, ktorým je Český svaz ochranců přírody a jej základnou organizáciou Arboristickou akadémiou. 

Certifikačná skúška Slovenský certifikovaný arborista – pozemný pracovník sa bude konať dňa

15.10.2020  / štvrtok / 

v Piešťanoch alebo na vybranom mieste v rámci Bratislavského kraja (z dôvodu meniacich sa opatrení stále vybavujeme prenájom vhodných priestorov pre konanie skúšky).

Nižšie nájdete základné informácie o skúške a aj záväznú prihlášku vo formáte PDF.

Podrobné informácie si môžete preštudovať aj na stránke: 

www.ceskycertifikovanyarborista.cz

Ako základná príprava na skúšku slúžia aj aktuálne organizované kurzy ISA Slovensko.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte sekretariát ISA Slovensko mailom alebo telefonicky. 

Konkrétne materiály potrebné ku skúške a podrobné organizačné informácie budú zaslané každému záväzne prihlásenému uchádzačovi po obdržaní prihlášky na mail: sekretariat@isa-arbor.sk . 

Budeme radi, ak tento mail (informáciu) posuniete každému, kto by mohol mať o skúšku záujem. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Košice 8.10.2020

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Bratislava 01.10.2020

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Bratislava 01.10.2020

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko

Vás pozývajú na pracovný seminár

 Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny

 ktorý sa bude konať dňa 01.10. 2020 (štvrtok)

v priestoroch SUZA ( CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ ) na Drotárskej ceste 46 v Bratislave

 Pracovný seminár je určený:

– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista (pozemný pracovník)

 Prednášajúci je členom ISA Slovensko:

Michal Zelenák – člen združenia ISA Slovensko, člen správnej rady EAC, arborista, ETW – European Tree Worker, ETT – European Treet Technician

Organizačné zabezpečenie:

Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – formou teplého bufetu je v cene kurzu

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.

Poplatok za seminár je 55,- € za osobu

Členovia ISA Slovensko 50,- € za osobu

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra. Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 30.09.2020.

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19, sa budeme počas prípravy a priebehu školenia riadiť aktuálnymi hygienickými nariadeniami v rámci nariadených a odporúčaných preventívnych opatrení. V prípade celkového zhoršenia situácie a sprísnenia opatrení budeme operatívne o prípadných organizačných zmenách účastníkov informovať. 

Program

08:30 – 09:00  Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00  Doobedňajší blok prednášok

12:00 – 13:00  Obedná prestávka

13:00 – 14:00  Poobedňajší blok prednášok

 

Kontakt a info :

Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

0907 106 394

 

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Košice 8.10.2020

“ Základný kurz rezu stromov “ Bratislava 24.9.2020

“ Základný kurz rezu stromov “ Bratislava 24.9.2020

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !

 

ISA Slovensko Vás pozýva na pracovný seminár

 

Základný kurz rezu stromov

 

 ktorý sa bude konať dňa 24.09. 2020 (štvrtok)

 

v priestoroch  SUZA ( CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ ) na Drotárskej ceste 46 v Bratislave

 

Pracovný seminár je určený:

 

– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista           (pozemný pracovník)

 

Pracovný seminár je zložený:

 1. Z teoretickej prípravy – štvrtok 24.09.2020 od 9.00 – 14.00 hod. v malej aule.

2. Z praktického cvičenia – štvrtok 24.09.2020 od 14.00 – 16.00 hod. v okolí na plochách parkovej zelene.

  Prednášajúci je členom ISA Slovensko:

Tomáš Fraňo – predseda združenia ISA Slovensko, arborista, ISA – Certified arborist, EAC – European Treeworker, FLL – zertifizierter Baumkontrolleur, WKO – Gärtnermeister

Organizačné zabezpečenie:

 

Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – formou teplého bufetu je v cene kurzu

 

Parkovanie –  bezplatné parkovisko je k dispozícii pred budovou zariadenia

 

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.

Poplatok za seminár je 55,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 50,- € za osobu

 

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra.

Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 23.09.2020.

 

V prípade, že budeme musieť pristúpiť k zrušeniu školenia, úhrada bude bezodkladne účastníkom vrátená.

 

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19, sa budeme počas prípravy a priebehu školenia riadiť aktuálnymi hygienickými nariadeniami v rámci nariadených a odporúčaných preventívnych opatrení. V prípade celkového zhoršenia situácie a sprísnenia opatrení budeme operatívne o prípadných organizačných zmenách účastníkov informovať. 

 

Program

08:30 – 09:00  

Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00

Doobedňajší blok prednášok:
Úvod do problematiky
Historický vývoj rezu drevín
Anatomické aspekty rezu drevín
Biologické aspekty rezu drevín
Technika rezu
– lokalizácia a vedenie rezu
– (ne)ošetrenie rezných rán
– termín rezu
Technológia rezu – druhy rezov
– zakladacie (založenie, komparácia, výchova koruny)
– udržiavacie (zdravotný , bezpečnostný, redukčný,
….. iné rezy)
– asanácia (postupný výrub – rigging, …)
– najčastejšie chyby a omyly pri reze stromov
– druhové špecifiká rezu

12:00 – 13:00

Obedná prestávka

13:00 – 14:00

Praktické cvičenia v okolí zariadenia

 

 

Kontakt a info :

 Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

 0907 106 394

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Košice 8.10.2020

Pracovný seminár ” Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny ” Sereď 19.9.2019

Pracovný seminár ” Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny ” Sereď 19.9.2019

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko v spolupráci s mestom SEREĎ

Vás pozývajú na pracovný seminár

 Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny

 ktorý sa bude konať dňa 19.09. 2019 (štvrtok)

v priestoroch estrádnej sály Dom kultúry, Školská 118/1, Sereď

 Pracovný seminár je určený:

– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista           (pozemný pracovník)

 Prednášajúci je členom ISA Slovensko:

Michal Zelenák – člen združenia ISA Slovensko, člen správnej rady EAC, arborista, ETW – European Tree Worker, ETT – European Treet Technician

Organizačné zabezpečenie:

Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – individuálne

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.

Poplatok za seminár je 50,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 40,- € za osobu

 Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra. Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 18.09.2019.

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

Program

08:30 – 09:00  Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00  Doobedňajší blok prednášok:

12:00 – 13:00  Obedná prestávka

13:00 – 14:00  Poobedňajší blok prednášok

 

Kontakt a info :

Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

0907 106 394