Európske majstrovstvá v stromolezení (ETCC) 2023, Budmerice

Európske majstrovstvá v stromolezení (ETCC) 2023, Budmerice

Európske majstrovstvá v stromolezení (ETCC) 2023, Budmerice

Vážení členovia, milí kolegovia!

Dovoľujem si Vás opäť pozvať na výnimočnú udalosť

Európske majstrovstvá v stromolezení 2023

ktoré sa tento rok organizujú na Slovensku!

Podujatie sa bude konať v parku
pri kaštieli v Budmericiach v dňoch 29. 6 – 2.7.2023

Podrobný program a dôležité informácie nájdete na priloženom linku

https://www.itcc-isa.com/events/regional/etcc

Využite možnosť zúčastniť sa tohto jedinečného stromolezeckého podujatia a príďte aj podporiť našich súťažiacich!

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

“ Základný kurz rezu stromov “ Bratislava 17.04.2023

“ Základný kurz rezu stromov “ Bratislava 17.04.2023

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko 

 Vás pozývajú na pracovný seminár

Základný kurz rezu stromov

ktorý sa bude konať dňa 17.04. 2023 (pondelok)

od 8:30 – 16:00

v priestoroch komunitného centra

„Stará jedáleň“

Kadnárova 7 – vstup od Peknej cesty 4

Bratislava – Rača

 

Pracovný seminár je určený:
– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista (pozemný pracovník)

Prednášajúci a cvičiteľ je členom ISA Slovensko:
Tomáš Fraňo – predseda združenia ISA Slovensko, arborista, ISA – Certified arborist, EAC – European Treeworker, FLL – zertifizierter Baumkontrolleur, WKO – Gärtnermeister

Organizačné zabezpečenie:
Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – individuálne

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.
Poplatok za seminár je 65,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 55,- € za osobu

 

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra.

Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 14.04.2023.

 

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

Zároveň chceme upozorniť, že organizované semináre slúžia aj ako priprava na pripravovanu certifikačnú skúšku SCA – pozemný pracovník (Slovenský cetifikovaný arborista – pozemný pracovnik), ktorá je plánovaná na koniec mája 2023.

 

 

Kontakt a info :

Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

0907 106 394

 

 

 

Titulom Strom roka 2019 sa pýši Oskoruša domáca z Uzovskej Panice

Titulom Strom roka 2019 sa pýši Oskoruša domáca z Uzovskej Panice

Na svojom mieste stojí ešte z čias Márie Terézie a doteraz rodí vzácne plody, ktoré sú dnes už len spomienkou na bývalé prosperujúce obdobie ovocinárstva. O víťaznej oskoruši rozhodlo 6 710 hlasov a bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Druhé miesto s počtom hlasov 6 048 získala Vŕba cintorínska z Dubnice nad Váhom. Tretie miesto zaslúžene patrí Sekvojovcu mamutiemu z Dolnej Krupej, ktorí získal 4 258 hlasov. Do ankety sa tento rok zapojilo 31 178 hlasujúcich.

Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne, vďaka ktorej sa anketa konala už po sedemnásty krát. Strom roka ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), vydavateľstvo Dajama, kníhkupectvo Artforum a záhradníctvo ABIES. Patrónom ankety je už ôsmy rok spevák Peter Lipa. Poslaním ankety je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a rovnako aj vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

Víťazná oskoruša okrem titulu získa odmenu v podobe odborného dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur. Vŕba a sekvojovec rovnako získajú peňažnú odmenu 300 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie. Pripravené sú i výhry vo forme knižných poukážok od kníhkupectva Artforum pre troch nominujúcich a troch hlasujúcich a malých darčekov sa dočkajú aj víťazi so sprievodnej súťaže TOUR de Strom.

„Nadácia Ekopolis ani tento rok nezabudla na školy a prvé tri, ktoré hlasovali najviac, odmení výsadbovým materiálom od Záhradníctva ABIES. Treba povedať, že tento rok bol rekordný v počte škôl, ktoré sa zapojili do hlasovania. Bolo ich až 42 a my sme radi, že sa žiakom naša anketa páči a na stromoch im záleží,“ hovorí Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis. Na prvom mieste sa umiestnila Základná škola Májové námestie 1 z Prešova so 740 hlasmi, ktorá získava výsadbový materiál v hodnote 250 eur. Druhé miesto patrí Základnej škole s materskou školou J. Bottu z Trnavy so 676 hlasmi a s výhrou 150 eur. Na treťom mieste skončila Základná škola Štefánika zo Žiaru nad Hronom so svojimi 611 hlasmi, ktorá získava šek na výsadbu v hodnote 100 eur.

Výsledky ankety Strom roka 2019

1.miesto 

Oskoruša domáca / Jarabina oskorušová (Sorbus domestica

Uzovská Panica, miestna časť Lapoňa, okres Rimavská Sobota

Približný vek: 250 rokov, Obvod kmeňa: 295 cm, Výška stromu: 14 m

Oskoruša bola vysadená pravdepodobne ešte za čias Márie Terézie. Pre jej mohutnosť a dlhovekosť ju využívali ako hraničný strom medzi chotármi a neskôr aj ako signalizátor dobrej polohy pre výsadbu ovocia. Strom ešte stále rodí veľké ružovo žlté plody hruškovitého tvaru, ktoré dozrievajú v polovici októbra. Oskoruše sú v tomto kraji zriedkavé, tajomné a vzácne. Osamotený strom je už len spomienkou na bývalé prosperujúce obdobie ovocinárstva v regióne Rimavskej Soboty. Je však výzvou aj pre ďalšie generácie, aby existujúce stromy zachránili a objavili ďalšie, na ktoré sa už takmer zabudlo.

2.miesto   

Vŕba cintorínska /smutná  (Sepulcralis Tristis)  

Dubnica nad Váhom, medzi ulicou Bottovou a K Váhu, okres Ilava   

Približný vek: 80 rokov, Obvod kmeňa: 440 cm, Výška stromu: 20 m

Hoci sa k vŕbe neviažu legendy, jej význam je dôležitý z hľadiska komunity. Spája ľudí a je súčasťou aj vodného toku Dubnička. Strom zasadil Jiří Turza v roku 1939, rodák z Dubnice nad Váhom a dodnes je symbolom tamojšieho sídliska. V každom ročnom období prináša zaujímavé pohľady a je plný života. Poskytuje skvelé útočisko pre rôzne druhý živočíchov a zároveň je ideálne hniezdisko pre vtáctvo i sovy. Pre mnohých ľudí je spomienkou na detstvo, pre deti poskytuje priestor na zábavu, alebo úkryt pred horúcim letným slnkom.

3. miesto

Sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum)

Areál Kaštieľa Dolná Krupá, okres Trnava

Približný vek: 156 rokov, Obvod kmeňa: 555 cm, Výška stromu: 37 m

Kaštieľsky Sekvojovec sa viaže s osobnosťou Márie Henriety Chotekovej. Na počesť jej  narodenia bol v roku 1863 vysadený. Strom je inšpiráciou pre umelcov, vďačným objektom kamier a fotografov, cieľom takmer všetkých prechádzok v parku, deti sa radi naháňajú pod jeho mohutnou korunou, jeho jedinečnosť obdivuje každý návštevník… Miestni sú naňho právom hrdí a má aj svoju prezývku – „mrkva“, ktorú tvarom svojej koruny pripomína. Šišky z jeho konárov sú cennou spomienkou na návštevu dolnokrupského parku. Ak jednu z takých máte doma, spomeňte si na príbeh stromu Chotekovcov.

ZDROJ : 

 www.ekopolis.sk

Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

 

 Programový manažér:

Milan Hronec, tel. 048 / 470 10 95,  0911 452 457, hronec@ekopolis.sk

Komunikácia:

Martina Ragalová, 0908 371 289, ragalova@ekopolis.sk