Valné zhromaždenie ISA Slovensko 2020

Valné zhromaždenie ISA Slovensko 2020

Valné zhromaždenie ISA Slovensko 2020

 

Vážení členovia!

V mene správnej rady ISA Slovensko príjmite pozvanie na každoročné pracovné stretnutie – Valné zhromaždenie členov ISA Slovensko. Stretnutie sa uskutoční dňa 30.01.2020 od 9.00 hod v spolocenskej miestnosti Strednej záhradníckej školy v Piešanoch.

Radi Vás uvítame v čo najväčšom počte. Dôležitym bodom diskusie bude organizovanie ETCC 2020 (európske majstrovstvá v stromolezeni 2020) u nas!

Vašu účasť prosím potvrďte mailom na sekretariát ISA Slovensko.

Tešime sa na Vašu účasť!

Titulom Strom roka 2019 sa pýši Oskoruša domáca z Uzovskej Panice

Titulom Strom roka 2019 sa pýši Oskoruša domáca z Uzovskej Panice

Na svojom mieste stojí ešte z čias Márie Terézie a doteraz rodí vzácne plody, ktoré sú dnes už len spomienkou na bývalé prosperujúce obdobie ovocinárstva. O víťaznej oskoruši rozhodlo 6 710 hlasov a bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Druhé miesto s počtom hlasov 6 048 získala Vŕba cintorínska z Dubnice nad Váhom. Tretie miesto zaslúžene patrí Sekvojovcu mamutiemu z Dolnej Krupej, ktorí získal 4 258 hlasov. Do ankety sa tento rok zapojilo 31 178 hlasujúcich.

Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne, vďaka ktorej sa anketa konala už po sedemnásty krát. Strom roka ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), vydavateľstvo Dajama, kníhkupectvo Artforum a záhradníctvo ABIES. Patrónom ankety je už ôsmy rok spevák Peter Lipa. Poslaním ankety je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a rovnako aj vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

Víťazná oskoruša okrem titulu získa odmenu v podobe odborného dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur. Vŕba a sekvojovec rovnako získajú peňažnú odmenu 300 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie. Pripravené sú i výhry vo forme knižných poukážok od kníhkupectva Artforum pre troch nominujúcich a troch hlasujúcich a malých darčekov sa dočkajú aj víťazi so sprievodnej súťaže TOUR de Strom.

„Nadácia Ekopolis ani tento rok nezabudla na školy a prvé tri, ktoré hlasovali najviac, odmení výsadbovým materiálom od Záhradníctva ABIES. Treba povedať, že tento rok bol rekordný v počte škôl, ktoré sa zapojili do hlasovania. Bolo ich až 42 a my sme radi, že sa žiakom naša anketa páči a na stromoch im záleží,“ hovorí Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis. Na prvom mieste sa umiestnila Základná škola Májové námestie 1 z Prešova so 740 hlasmi, ktorá získava výsadbový materiál v hodnote 250 eur. Druhé miesto patrí Základnej škole s materskou školou J. Bottu z Trnavy so 676 hlasmi a s výhrou 150 eur. Na treťom mieste skončila Základná škola Štefánika zo Žiaru nad Hronom so svojimi 611 hlasmi, ktorá získava šek na výsadbu v hodnote 100 eur.

Výsledky ankety Strom roka 2019

1.miesto 

Oskoruša domáca / Jarabina oskorušová (Sorbus domestica

Uzovská Panica, miestna časť Lapoňa, okres Rimavská Sobota

Približný vek: 250 rokov, Obvod kmeňa: 295 cm, Výška stromu: 14 m

Oskoruša bola vysadená pravdepodobne ešte za čias Márie Terézie. Pre jej mohutnosť a dlhovekosť ju využívali ako hraničný strom medzi chotármi a neskôr aj ako signalizátor dobrej polohy pre výsadbu ovocia. Strom ešte stále rodí veľké ružovo žlté plody hruškovitého tvaru, ktoré dozrievajú v polovici októbra. Oskoruše sú v tomto kraji zriedkavé, tajomné a vzácne. Osamotený strom je už len spomienkou na bývalé prosperujúce obdobie ovocinárstva v regióne Rimavskej Soboty. Je však výzvou aj pre ďalšie generácie, aby existujúce stromy zachránili a objavili ďalšie, na ktoré sa už takmer zabudlo.

2.miesto   

Vŕba cintorínska /smutná  (Sepulcralis Tristis)  

Dubnica nad Váhom, medzi ulicou Bottovou a K Váhu, okres Ilava   

Približný vek: 80 rokov, Obvod kmeňa: 440 cm, Výška stromu: 20 m

Hoci sa k vŕbe neviažu legendy, jej význam je dôležitý z hľadiska komunity. Spája ľudí a je súčasťou aj vodného toku Dubnička. Strom zasadil Jiří Turza v roku 1939, rodák z Dubnice nad Váhom a dodnes je symbolom tamojšieho sídliska. V každom ročnom období prináša zaujímavé pohľady a je plný života. Poskytuje skvelé útočisko pre rôzne druhý živočíchov a zároveň je ideálne hniezdisko pre vtáctvo i sovy. Pre mnohých ľudí je spomienkou na detstvo, pre deti poskytuje priestor na zábavu, alebo úkryt pred horúcim letným slnkom.

3. miesto

Sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum)

Areál Kaštieľa Dolná Krupá, okres Trnava

Približný vek: 156 rokov, Obvod kmeňa: 555 cm, Výška stromu: 37 m

Kaštieľsky Sekvojovec sa viaže s osobnosťou Márie Henriety Chotekovej. Na počesť jej  narodenia bol v roku 1863 vysadený. Strom je inšpiráciou pre umelcov, vďačným objektom kamier a fotografov, cieľom takmer všetkých prechádzok v parku, deti sa radi naháňajú pod jeho mohutnou korunou, jeho jedinečnosť obdivuje každý návštevník… Miestni sú naňho právom hrdí a má aj svoju prezývku – „mrkva“, ktorú tvarom svojej koruny pripomína. Šišky z jeho konárov sú cennou spomienkou na návštevu dolnokrupského parku. Ak jednu z takých máte doma, spomeňte si na príbeh stromu Chotekovcov.

ZDROJ : 

 www.ekopolis.sk

Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

 

 Programový manažér:

Milan Hronec, tel. 048 / 470 10 95,  0911 452 457, hronec@ekopolis.sk

Komunikácia:

Martina Ragalová, 0908 371 289, ragalova@ekopolis.sk

DEŇ STROMOV 2019

DEŇ STROMOV 2019

DEŇ STROMOV 2019

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť!

 

Prijmite naše pozvanie na konferenciu DEŇ STROMOV 2019, ktorú organizuje ISA Slovensko a ktorá sa bude konať dňa 20.02.2019 v priestoroch SÚZA – Centrum účelových zariadení na Drotárskej ceste 46 v Bratislave. Naše pozvanie prijali odborníci zo Slovenska ale aj zahraničia, preto sa môžete tešiť na naozaj  pestrý a bohatý odborný program a diskusiu.

Taktiež Vás pozývame na kazdoročné pracovné stretnutie – Valné zhromaždenie ISA Slovensko, ktoré sa bude konať v nasledujúci deň po konferencii t. j. 21.02.2019, rovnako v priestoroch SÚZA na Drotárskej ceste 46 v Bratislave.

Tešíme sa na Vás a prajeme všetko dobré!

PROGRAM:

8.30 – 9.00     Registrácia

9.00 – 9.20      Otvorenie konferencie, Ing. Zuzana Hudekova, PhD

Ing. Zuzana Hudekova, PhD, „Stromy ako súčasť zelenej infraštruktúry-

predstavenie projektu PERFECT“, ISA Slovensko

9.20 – 9.40      Stromy v meste, Mgr. Andrej Kovarik, splnomocnenec primátora hl.

mesta SR Bratislavy pre zeleň a životné prostredie

9.40 – 10.05    Management imela, Bc. Valentino Cristini, arborista spol. Safe Trees

10.05 – 10.30  Projekt VETcert – kvalitná starostlivosť o senescentné stromy,

                        Ing. Barbora Vojáčková, arborista, konzultant spol. Safe Trees

10.30 – 11.00  Prestávka

11.00 – 11.30  Arboristické štandarty, prof. Ing. Viera Paganová, PhD., profesorka,

vedúca pracoviska FZKI, SPÚ Nitra

11.30 – 12.00  Praktické skúsenosti so starostlivosťou o chránené stromy,

Ing. Tomáš Šarapatka, arborista

12.00 – 13.00    Obed

13.00 – 14.30    Verejná zeleň vo Viedni, Ing. Peter Riedel, magistrát mesta Viedeň,

Baumkonvention Linz

14.30 – 14.45    Prestávka

15.00 – 16.30  Starostlivosť o senescentné stromy (Veteran trees management)

Luke Fay, Managing Director of Treework Environmental Practice,

Bristol, Anglicko

 

 

Tohtoročný titul Strom roka získala nádherná 200 ročná lipa z Kopčian

Tohtoročný titul Strom roka získala nádherná 200 ročná lipa z Kopčian

Rekordných 9526 hlasov rozhodlo o o víťazovi tohtoročnej ankety. Stromom roka 2018 sa stala Lipa veľkolistá z Kopčian, ktorá má za sebou viac než dvesto ročnú históriu a stojí pri jednej z najstarších stavieb veľkomoravského pôvodu na Slovensku. Víťazný strom bude zároveň reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Druhé miesto získala taktiež lipa – Lipa malolistá z obce Riečnica, objavila sa i v známom filme režiséra Juraja Jakubiska, Sedím na konári a je mi dobre. Tretie miesto zaslúžene patrí Magnólii končistolistej z Betliara. Do ankety sa tento rok zapojilo 20 704 hlasujúcich.

Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne, vďaka ktorej sa anketa konala už po šestnásty krát. Strom roka ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), vydavateľstvo Dajama, kníhkupectvo Artforum a záhradníctvo ABIES. Patrónom ankety je už siedmi rok spevák Peter Lipa. Poslaním ankety je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a rovnako aj vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

„V dnešnej rýchlej dobe považujeme za veľmi významné ochraňovať a rozvíjať naše prírodné dedičstvo. Staré a vzácne stromy, ktorých sa Anketa Strom roka týka, si zaslúžia našu pozornosť, ošetrenie a ochranu. Anketa zároveň prispieva k zvýšeniu povedomia ľudí na Slovensku o význame stromov pre náš život, ako aj pre oblasť ekológie i hospodárstva,“ uviedol Štefan Máj, predseda Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Víťazná lipa okrem titulu získa odmenu v podobe odborného dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnili na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú odmenu 300 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie. Pre troch nominujúcich a troch hlasujúcich, sú pripravené výhry vo forme knižných poukážok od kníhkupectva Artforum. Vecné ceny Nadácie Ekopolis získa  aj víťaz v tohtoročnej novinky – Instagramovej súťaže „Tour de Strom“.

„Cez príbehy, ktoré spájajú stromy a ľudí, anketa Strom roka dopomáha cenným stromom k lepšej starostlivosti a ľuďom k tomu, aby urobili niečo dobré pre životné prostredie. Veľmi nás teší najmä to, že záujem o anketu každoročne rastie,“ povedal ku motivácii organizovať anketu Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Nadácia Ekopolis nezabudla ani na školy a výsadbovým materiálom od Záhradníctva ABIES odmenila prvé tri školy, ktorých žiaci poslali najviac hlasovacích lístkov. Na prvom mieste sa umiestnila škola ZŠ Kopčany, ktorá so svojimi 3526 hlasovacími lístkami jednoznačne dopomohla k výhre lipy. Škola získava výsadbový materiál v hodnote 250 eur. Druhé miesto patrí ZŠ Karpatská 11, Žilina s výhrou 150 eur a na treťom mieste skončila ZŠ Kubranská 80 Trenčín, ktorá získava šek na výsadbu v hodnote 100 eur.

Príbehy víťazných stromov

1. miesto – Lipa veľkolistá

Latinský názov: TILIA PLATYPHYLLOS Vek: 235 rokov Obvod: 210 cm Výška: 20 m

Lokalita: Kopčany, pri kostole sv. Margity Antiochijskej, okr. Skalica

Na okraji chotára obce Kopčany, na tichej lúčke, stojí stará lipa a starý kostol. Navzájom sa chránia a odolávajú nástrahám počasia už viac než dvesto rokov. Kostolík sv. Margity Antiochijskej z 9. – 10. storočia je jedna z najstarších stavieb veľkomoravského obdobia na Slovensku. Lipa a kostolík tvoria pre našu krajinu typickú sakrálnu dvojicu. Lipa svojimi koreňmi chráni hroby a zabudnuté príbehy predkov tohto územia z dôb  Veľkomoravskej ríše. Šum lístia, spev vtákov a vôňa kvetov starej lipy dotvárajú neopísateľnú krásu a atmosféru tohto archeologicky a kultúrne významného miesta.

 

2. miesto Lipa malolistá

Latinský názov: TILIA CORDATA Vek: 200 rokov Obvod: 300 cm Výška: 16 m

Lokalita: obec Riečnica, bývala osada „U Novosadov“, okr. Čadca

Strom sa nachádza v zátopovej oblasti vodného diela Nová Bystrica, v bývalej obci Riečnica, pri ceste spájajúcej viacero kysuckých osád. Lipa bola pamätným miestom a bodom stretávania väčšiny obyvateľov, ktoreí tu žili. Medzi dvomi kmeňmi lipy bola umiestnená socha sv. Františka, z ktorej ostal iba kamenný podstavec. V roku 1989, vo vtedy už opustenej osade, sa natáčali niektoré scény filmu Juraja Jakubiska – Sedím na konári a je mi dobre, kde lipa zohráva podstatnú rolu. Dnes k nej majú pôvodní obyvatelia obmedzený prístup, pretože sa jedná sa o ochranné pásmo zdroja pitnej vody.

3. miesto – Magnólia končistolistá

Latinský názov: MAGNOLIA ACUMINATA L. Vek: 115 rokov Obvod: 95 cm Výška: 26 m
Lokalita: obec Betliar, park pri kaštieli, okr. Rožňava

Strom spolu s ostatnými v parku bol vysadený členmi významnej uhorskej šľachtickej rodiny Andrássy, ktorej patril kaštieľ i park, v ktorom sa strom nachádza. Andrássyovci boli známi hlavne ako podnikatelia v baníctve a hutníctve, no príkladne sa venovali aj rozvoju regiónu, v ktorom podnikali. Kaštieľ je dodnes jediným sídlom, ktoré sa na Slovensku zachovalo aj so svojim pôvodným zariadením. Park anglického typu, ktorý ho obklopuje, je hodnotný z krajinárskeho hľadiska a v minulosti v ňom boli vysadené rôzne okrasné, exotické ale aj domáce dreviny, medzi nimi aj táto nádherne kvitnúca magnólia.

Fotografie všetkých finalistov 

Počty hlasov jednotlivých finalistov :

 

 

 

 

 

Kontakty:

Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Programový manažér Milan Hronec, tel. 048 / 470 10 95,  0911 452 457, hronec@ekopolis.sk