Valné zhromaždenie ISA Slovensko 2020

Valné zhromaždenie ISA Slovensko 2020

Valné zhromaždenie ISA Slovensko 2020

 

Vážení členovia!

V mene správnej rady ISA Slovensko príjmite pozvanie na každoročné pracovné stretnutie – Valné zhromaždenie členov ISA Slovensko. Stretnutie sa uskutoční dňa 30.01.2020 od 9.00 hod v spolocenskej miestnosti Strednej záhradníckej školy v Piešanoch.

Radi Vás uvítame v čo najväčšom počte. Dôležitym bodom diskusie bude organizovanie ETCC 2020 (európske majstrovstvá v stromolezeni 2020) u nas!

Vašu účasť prosím potvrďte mailom na sekretariát ISA Slovensko.

Tešime sa na Vašu účasť!