Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Sereď 19.9.2019

sep 4, 2019 | Kurzy

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko v spolupráci s mestom SEREĎ

Vás pozývajú na pracovný seminár

 Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny

 ktorý sa bude konať dňa 19.09. 2019 (štvrtok)

v priestoroch estrádnej sály Dom kultúry, Školská 118/1, Sereď

 Pracovný seminár je určený:

– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista           (pozemný pracovník)

 Prednášajúci je členom ISA Slovensko:

Michal Zelenák – člen združenia ISA Slovensko, člen správnej rady EAC, arborista, ETW – European Tree Worker, ETT – European Treet Technician

Organizačné zabezpečenie:

Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – individuálne

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.

Poplatok za seminár je 50,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 40,- € za osobu

 Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra. Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 18.09.2019.

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

Program

08:30 – 09:00  Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00  Doobedňajší blok prednášok:

12:00 – 13:00  Obedná prestávka

13:00 – 14:00  Poobedňajší blok prednášok

 

Kontakt a info :

Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

0907 106 394