“ Základný kurz rezu stromov “ Bratislava 24.9.2020

sep 4, 2020 | Kurzy

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !

 

ISA Slovensko Vás pozýva na pracovný seminár

 

Základný kurz rezu stromov

 

 ktorý sa bude konať dňa 24.09. 2020 (štvrtok)

 

v priestoroch  SUZA ( CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ ) na Drotárskej ceste 46 v Bratislave

 

Pracovný seminár je určený:

 

– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista           (pozemný pracovník)

 

Pracovný seminár je zložený:

 1. Z teoretickej prípravy – štvrtok 24.09.2020 od 9.00 – 14.00 hod. v malej aule.

2. Z praktického cvičenia – štvrtok 24.09.2020 od 14.00 – 16.00 hod. v okolí na plochách parkovej zelene.

  Prednášajúci je členom ISA Slovensko:

Tomáš Fraňo – predseda združenia ISA Slovensko, arborista, ISA – Certified arborist, EAC – European Treeworker, FLL – zertifizierter Baumkontrolleur, WKO – Gärtnermeister

Organizačné zabezpečenie:

 

Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – formou teplého bufetu je v cene kurzu

 

Parkovanie –  bezplatné parkovisko je k dispozícii pred budovou zariadenia

 

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.

Poplatok za seminár je 55,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 50,- € za osobu

 

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra.

Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 23.09.2020.

 

V prípade, že budeme musieť pristúpiť k zrušeniu školenia, úhrada bude bezodkladne účastníkom vrátená.

 

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19, sa budeme počas prípravy a priebehu školenia riadiť aktuálnymi hygienickými nariadeniami v rámci nariadených a odporúčaných preventívnych opatrení. V prípade celkového zhoršenia situácie a sprísnenia opatrení budeme operatívne o prípadných organizačných zmenách účastníkov informovať. 

 

Program

08:30 – 09:00  

Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00

Doobedňajší blok prednášok:
Úvod do problematiky
Historický vývoj rezu drevín
Anatomické aspekty rezu drevín
Biologické aspekty rezu drevín
Technika rezu
– lokalizácia a vedenie rezu
– (ne)ošetrenie rezných rán
– termín rezu
Technológia rezu – druhy rezov
– zakladacie (založenie, komparácia, výchova koruny)
– udržiavacie (zdravotný , bezpečnostný, redukčný,
….. iné rezy)
– asanácia (postupný výrub – rigging, …)
– najčastejšie chyby a omyly pri reze stromov
– druhové špecifiká rezu

12:00 – 13:00

Obedná prestávka

13:00 – 14:00

Praktické cvičenia v okolí zariadenia

 

 

Kontakt a info :

 Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

 0907 106 394