Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Sereď 19.9.2019

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Sereď 19.9.2019

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko v spolupráci s mestom SEREĎ

Vás pozývajú na pracovný seminár

 Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny

 ktorý sa bude konať dňa 19.09. 2019 (štvrtok)

v priestoroch estrádnej sály Dom kultúry, Školská 118/1, Sereď

 Pracovný seminár je určený:

– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista           (pozemný pracovník)

 Prednášajúci je členom ISA Slovensko:

Michal Zelenák – člen združenia ISA Slovensko, člen správnej rady EAC, arborista, ETW – European Tree Worker, ETT – European Treet Technician

Organizačné zabezpečenie:

Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – individuálne

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.

Poplatok za seminár je 50,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 40,- € za osobu

 Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra. Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 18.09.2019.

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

Program

08:30 – 09:00  Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00 Doobedňajší blok prednášok:

12:00 – 13:00 Obedná prestávka

13:00 – 14:00 Poobedňajší blok prednášok

 

Kontakt a info :

Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

0907 106 394

 

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Sereď 19.9.2019

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Košice 24.9.2019

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko A SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE KOŠICE Vás pozývajú na pracovný seminár

 

Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny

 

ktorý sa bude konať dňa 24.09. 2019 (utorok)
v priestoroch Správy mestskej zelene Košice

Rastislavova 79, Košice

 

Pracovný seminár je určený:
– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista           (pozemný pracovník)

 

Prednášajúci je členom ISA Slovensko:

Ing. Martin Kolník – arborista, súdny znalec v odbore ochrany prírody a krajiny, certifikovaný arborista ETW – European Tree Worker

 

Organizačné zabezpečenie:
Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – individuálne

 

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.
Poplatok za seminár je 40,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 35,- € za osobu

 

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra. Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 23.09.2019.

 

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

 

Program

08:30 – 09:00  

Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00

Doobedňajší blok prednášok
12:00 – 13:00

Obedná prestávka

13:00 – 14:00

Poobedňajší blok prednášok

Kontakt a info :

Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

0907 106 394

 

 

 

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Sereď 19.9.2019

“ Základný kurz rezu stromov “ Košice 17. 9.2019

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko a SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE Košice

 

 Vás pozývajú na pracovný seminár

Základný kurz rezu stromov

 

 

 

ktorý sa bude konať dňa 17.09. 2019 (utorok)

 

v priestoroch Správy mestskej zelene Košice

 

Rastislavova 79, Košice

 

 

 

Pracovný seminár je určený:
– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista           (pozemný pracovník)

 

 

 

Pracovný seminár je zložený:
1. Z teoretickej prípravy – utorok 17.09. 2019 od 9.00 – 14.00 hod. v priestoroch Správy mestskej zelene Košice
2. Z praktického cvičenia – utorok 17.09 2019 od 14.00 – 16.00 hod. v okolí na plochách verejnej zelene mesta Košice

 

Prednášajúci je členom správnej rada ISA Slovensko:

Ing. Martin Kolník – arborista, súdny znalec v odbore ochrany prírody a krajiny, certifikovaný arborista ETW – European Tree Worker

 

 

 

Organizačné zabezpečenie:
Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – individuálne

 

 

 

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.
Poplatok za seminár je 40,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 35,- € za osobu

 

 

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra. Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 16.09.2019.

 

 

 

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

 

 

 

Program

 

08:30 – 09:00  

 

Prezentácia účastníkov

 

09:00 – 13:00

 

Doobedňajší blok prednášok:
Úvod do problematiky
Historický vývoj rezu drevín
Anatomické aspekty rezu drevín
Biologické aspekty rezu drevín
Technika rezu
– lokalizácia a vedenie rezu
– (ne)ošetrenie rezných rán
– termín rezu
Technológia rezu – druhy rezov
– zakladacie (založenie, komparácia, výchova koruny)
– udržiavacie (zdravotný , bezpečnostný, redukčný,
….. iné rezy)
– asanácia (postupný výrub – rigging, …)
– najčastejšie chyby a omyly pri reze stromov
– druhové špecifiká rezu

 

12:00 – 13:00

 

Obedná prestávka

 

13:00 – 14:00

Poobedňajší blok prednášok

Bezpečnosť pri práci 

Technické vybavenie

Rôzne tecniky rezu

14:00

 

Praktické cvičenia v areáli školy

 

 

Kontakt a info :

 

Ing. Eva Lalinská

 

sekretariat@isa-arbor.sk

 

0907 106 394

 

 

 

 

 

 

Pracovný seminár “ Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny “ Sereď 19.9.2019

“ Základný kurz rezu stromov “ Sereď 10.9.2019

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko v spolupráci s mestom SEREĎ

 

Vás pozývajú na pracovný seminár

 

Základný kurz rezu stromov

 

ktorý sa bude konať dňa 10.09. 2019 (utorok)
v priestoroch estrádnej sály Dom kultúry, Školská 118/1, Sereď

 

Pracovný seminár je určený:
– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista           (pozemný pracovník)

 

Pracovný seminár je zložený:
1. Z teoretickej prípravy – utorok 10. 06. 2019 od 9.00 – 14.00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry
2. Z praktického cvičenia – utorok 10. 06. 2019 od 14.00 – 16.00 hod. v okolí na plochách verejnej zelene mesta Sereď

Prednášajúci a cvičitelia sú členovia ISA Slovensko:
Ing. Marcel Trnovský – arborista, ekológ, súdny znalec v odbore ochrany ŽP, odvetvie ochrany prírody a krajiny, špecializácia ochrana drevín, EAC – European Treeworker
Tomáš Fraňo – predseda združenia ISA Slovensko, arborista, ISA – Certified arborist, EAC – European Treeworker, FLL – zertifizierter Baumkontrolleur, WKO – Gärtnermeister

 

Organizačné zabezpečenie:
Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – individuálne

 

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.
Poplatok za seminár je 50,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 40,- € za osobu

 

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra. Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 09.09.2019.

 

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

 

Program

08:30 – 09:00  

Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00

Doobedňajší blok prednášok:
Úvod do problematiky
Historický vývoj rezu drevín
Anatomické aspekty rezu drevín
Biologické aspekty rezu drevín
Technika rezu
– lokalizácia a vedenie rezu
– (ne)ošetrenie rezných rán
– termín rezu
Technológia rezu – druhy rezov
– zakladacie (založenie, komparácia, výchova koruny)
– udržiavacie (zdravotný , bezpečnostný, redukčný,
….. iné rezy)
– asanácia (postupný výrub – rigging, …)
– najčastejšie chyby a omyly pri reze stromov
– druhové špecifiká rezu

12:00 – 13:00

Obedná prestávka

13:00 – 14:00

Praktické cvičenia v areáli školy

Kontakt a info :

Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

0907 106 394