Tieto zničené stromy nás v spolupráci s OZ KOZEL viedli k vytvoreniu informačného letáku o dekapitácii stromov a jej následkoch na ne.

SIŽP SR a ŠOP SR sa s našou aktivitou stotožnili a stali sa jej partnerom.

Leták sme rozposlali v elektronickej forme na všetky obce na Slovensku, v tlačenej forme bol distribuovaný s Obecnými novinami.

Pánovi Lipovi úprimne ďakujeme za jeho bezplatnú podporu.

O priebehu celého šetrenia sa dočítate v rozhodnutí SIŽP.