Takto nie !

Takto nie !

Realizácia zákazky ŠOPSR na ošetrenie chránených stromov.

Ešte v roku 2016 bolo na Slovensku možné, že takéto niečo chcela vysúťažená firma odovzdať ako niečo, čo považovala za odbornú inštaláciu väzieb korún stromov.

Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť stromy správne „viazať“ ponúka ISA Slovensko kurz : „Bezpečnostné väzby stromov“, na ktorom sa dozviete prečo, čím a ako sa na stromoch väzby inštalujú.

Lipy Štefanov

Lipy Štefanov

Tieto zničené stromy nás v spolupráci s OZ KOZEL viedli k vytvoreniu informačného letáku o dekapitácii stromov a jej následkoch na ne.

SIŽP SR a ŠOP SR sa s našou aktivitou stotožnili a stali sa jej partnerom.

Leták sme rozposlali v elektronickej forme na všetky obce na Slovensku, v tlačenej forme bol distribuovaný s Obecnými novinami.

Pánovi Lipovi úprimne ďakujeme za jeho bezplatnú podporu.

O priebehu celého šetrenia sa dočítate v rozhodnutí SIŽP.